Viihtyisä asuinympäristö luo turvallisuutta

/global/scaled/2593x1133x8x305x1000x435/Abloy-Abloy.fi (OW2)-Medialle-tesoma3.jpg

Vanhoista lähiöistä muokataan monimuotoisia tulevaisuuden asuinalueita palveluineen eri puolilla Suomea. Yksi näistä on Tampereen Tesoma, jossa kehittämistyön tavoitteena on tukea asukkaiden ja eritysesti nuorison hyvinvointia, alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja houkuttelevuutta.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen hankearkkitehti Kirsti Hankela kertoo, että Tampereen kaupunki oli ottanut Tesoman alueen kehittämiskohteeksi jo vuosia sitten. Alueella oli paljon 1960- ja -70-luvun rakennuksia peruskorjauksen tarpeessa ja asukkaiden joukossa muun muassa paljon työttömiä ja maahanmuuttajia. Yleissuunnittelua lähdettiin kehittämään, ja kaavoitusta sen pohjalta. 

Vuonna 2013 käynnistyi Oma Tesoma -hanke, osana valtakunnallista asuinalueiden kehittämisohjelmaa.

Tavoitteena on omaleimaisen, elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunginosan luominen, joka houkuttelee ihmisiä asumaan ja asioimaan alueelle. 

- Asukkaiden osallistaminen on ollut aivan keskeistä. Osallistamistilaisuuksia ja työpajoja asukkaiden kanssa pidetään säännöllisesti, pääasiassa työpäivän jälkeen. Alkuun on yleensä jokin esitys herättelemään keskustelua. Osallistamistoiminnasta vastaavat kaavoitus- ja kehittämisyksiköt, ja tilakeskus on mukana lähinnä asiantuntijana, Hankela kertoo.

Aktiivista yhteistoimintaa

  Esimerkiksi Tesoman kaavahankkeista on järjestetty avoimia esittelyitä, keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja kävelykierroksia. Asukkaat ovat olleet mukana vuokrataloyhtiöiden piha-alueiden ja kerhotilojen suunnittelussa. Ikäihmisille on järjestetty kyselyitä ja keskustelutilaisuuksia muun muassa siitä, mitä lähipalveluita he tarvitsevat kotona asumisensa tueksi. Alueen yhdistysten ja yläkoulun ja nuorisopalvelujen kanssa on toteutettu ikäihmisten ja nuorten yhteistoimintaa ja kohtaamisia.

Alueella toimivat järjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti alueen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen yksin ja yhdessä järjestämällä erilaisia tapahtumia. 

Koko hankkeen koordinoinnista vastaa Tampereen kaupungin nimeämä ohjausryhmä ja projektijohtaja, joka on tavannut aktiivisesti alueen toimijoita ja suunnitellut ja käynnistänyt poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kaupungin eri toimijoiden kanssa että kansallisella tasolla.

Hankela näkee, että Oma Tesoma on erinomainen esimerkki hyvästä lähiön kehittämishankkeesta.

- Suomessa on vaikka kuinka paljon lähiöitä, jonne on 1960-luvulta lähtien ohjattu maaltamuuttoliikettä. Tavoitteena on, että Tesoma voisi olla Suomen mittakaavassa mallilähiö, miten asuinympäristön tasoa pystytään nostamaan.

Yhtenäiskoulu

- Kaupungin strategiassa on nostettu esille hankkeita, joilla voi ehkäistä sosiaalista eriarvoistumista. Tärkeimpänä kehityskohteena pidetään koulua, Kirsti Hankela kertoo.

Tesoman nykyinen yläkoulu laajennetaan yhtenäiskouluksi, jonne tulee oppilaita ensimmäiseltä yhdeksänteen luokkaan asti. Sen yhteyteen toteutetaan päiväkoti, esiopetus ja nuorisotilat. Olemassa olevista kahdesta koulurakennuksesta vanhempi puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. Yläkoululla, alakoululla ja päiväkodilla tulee olemaan omat piha-alueensa. Hankkeen valmistelu käynnistyi 2011 ja hankesuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2014. Koulun laajennus- ja perusparannustyöt valmistuvat näillä näkymin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Palloiluhalli

Yhtenäiskoulun lisäksi Hankela on ollut valmistelemassa uuden palloiluhallin, jäähallien ja uimahallin sekä elinkaarikorttelin suunnittelua. Palloiluhalli valmistuu kesällä 2016.

- Palloiluhalli palvelee sekä koulun sisäliikuntatiloina että katsomollisena sisäliikuntapaikkana, Hankela kertoo.  Iltaisin ja viikonloppuisin liikuntapalvelut järjestävät palloiluhallissa toimintaa kuntalaisille ja seuroille.

Jäähalli ja uimahalli

Tesomalla on kaksi jäähallia, joista toinen on tullut tiensä päähän, ja vuorossa on sen uudistaminen. Uuden jäähallin rakentaminen käynnistyy keväällä 2016 ja se valmistuu kesällä 2017. Samalla tontilla on myös uimahalli.

Elinkaariasumisen kortteli – kyläyhteisö uudessa muodossaan

Yhtenäiskoulun läheisyyteen on suunnitteilla elinkaarikortteli, johon on tarkoitus tehdä eri elämänvaiheissa olevien asukkaiden tarpeisiin monen tyyppisiä ja hallintamuodoiltaan erilaisia asuntoja, kuten omistus-, vuokra- tai asumisoikeusasuntoja. Tavoitteena on yhteisöllinen kokonaisuus, jossa otetaan huomioon eri-ikäisten asukkaiden tarpeet ja toiveet niin, että ihminen voisi halutessaan asua samassa korttelissa vaikka koko ikänsä. Siksi siellä tarvitaan monen kokoisia ja tilaratkaisultaan joustavasti muunneltavia ja teknologioiden käytön mahdollistavia asuntoja.

Kirsti Hankela on ollut valmistelemassa elinkaarikorttelin kaavaa. Kaava on vahvistettu, ja tontin toteutukseen etsitään ratkaisua tontinluovutuskilpailun avulla. Kilpailu on käynnissä 9.3. - 31.5.2016.

Elinkaarikorttelin tavoitteita on työstetty kahdessa työpajassa (10. ja 24. helmikuuta 2016) yhdessä mm. Tesoman alueen asukkaiden kanssa.

Tesomantori

Tesomantori-hankkeessa suunnitellaan kaupallisten ja julkisten palvelujen yhdistämistä Tesomantorin liikekeskukseen. Tampereen kaupunki vuokraa liikekeskuksesta tilat Tesoman hyvinvointikeskukselle, johon siirtyy kirjasto, terveysasema, hammashoito, hyvinvointineuvola ja matalan kynnyksen palvelut.

Uuden liikekeskuksen rakentaminen on alkaa entisen liikerakennuksen purkamisella 2016. Tavoitteena on, että Tesomantori-rakennus valmistuu 2017.

Tesoma

Tesomalla tarkoitetaan Länsi-Tampereella sijaitsevaa Tohlopin, Ikurin, Ristimäen, Tesomajärven, Haukiluoman, Lamminpään ja Epilänharjun kaupunginosien muodostamaa asuin- ja palvelualuetta. Eri vuosikymmenten aikana rakennetulla alueella asuu lähes 20 000 asukasta. Tesoman erityisiä vahvuuksia ovat sen luonnonläheisyys ja erinomaiset liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Alueella toimii myös useita aktiivisia yhdistyksiä ja eri toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja tuottaen erilaista kansalais- sekä liikunta- ja urheilutoimintaa.