Joensuun kouluhankeissa käyttäjät mukana alusta asti

Abloyn asiantuntijat auttoivat löytämään kokonaan uusia ratkaisuja.

Joensuussa on parasta aikaa menossa kolme isoa kouluhanketta, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yli 40 miljoonaa euroa.

Uusien koulujen suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman monen eri käyttäjäryhmän tarpeet. Suunnitteluryhmässä on ollut mukana koulujen edustaja, ja myös esimerkiksi kirjasto, nuorisotoimi, liikuntatoimi ja kansalaisopisto ovat saaneet sanoa sanansa. Pihojen ja leikkivarastojen suunnittelua ovat päässeet toteuttamaan nuoret itse.

Tilojen muunneltavuuteen liittyy olennaisena osana liikkumisen helppous, jota on jouduttu miettimään suunnitteluvaiheessa erityisen tarkasti.

–  Esimerkiksi Karhunmäen koulu on jaettu kolmeen maan tasossa olevaan ”pesään”, joissa jokaisessa on oma sisäänkäynti. Opetustiloja voidaan yhdistellä siirtoseinillä yhdestä luokkahuoneesta aina koko pesän kokoiseksi oppimisympäristöksi, Joensuun sivistyspalvelujen tilaajajohtaja Janna Puumalainen toteaa.

Joensuun uusista kouluista halutaan tehdä toimivia ja helppokäyttöisiä kokonaisuuksia, joihin esimerkiksi lukitusratkaisut integroituvat niin, ettei niitä oikeastaan edes huomaa.

– Ovien lukitusjärjestelmällä pyritään ohjamaan ihmisten liikkumista kiinteistössä eri vuorokauden aikana. Myös lukittavia säilytyslokeroita on käytössä, Puumalainen kertoo.

Tilaajajohtaja Janna Puumalainen toteaa, että ulkopuolisten asiantuntijoiden panos on ollut ja tulee olemaan Joensuun kouluhankkeissa erittäin isossa roolissa. Esimerkiksi antibakteeriset pinnoitteet olivat Puumalaiselle tuntematon asia, ennen kuin Abloyn edustaja kertoi niistä – minkä jälkeen ne otettiinkin mukaan hankesuunnitelmaan.

– Eri toimittajien asiantuntemusta on pyritty hyödyntämään jo hyvissä ajoin ennen varsinaisia kilpailutuksia. Toimittajien aktiivisuus on erittäin tärkeää, koska kaupungilla ei välttämättä itsellään ole viimeisintä tietoa markkinoilla tapahtuvasta kehityksestä, Puumalainen sanoo.

Joensuun sivistyspalvelujen tilaajajohtaja Janna Puumalainen (vas.) toteaa, että ulkopuolisten asiantuntijoiden rooli on ollut Joensuun kouluhankkeissa erittäin tärkeä. Puumalaisen mukana katsastamassa vuodenvaihteessa valmistuvat Karhunmäen koulun edistymistä oli Abloyn Solution Manager Johanna Varis.