Reklamaatioehdot

Tuotteen omistaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu Abloy Oy:n pyynnöstä palauttamaan viallisen tuotteen Abloy Oy:lle. Viallinen tuote palautetaan Abloy Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Abloy Oy suorittaa palautetulle tuotteelle vikaselvityksen. Mikäli todetaan, että tuote on palautettu perusteetta tai että kuluttaja on aiheuttanut vian itse, Abloy Oy perii kuluttajalta aiheettomasta vianetsinnästä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Jos Abloy Oy pyytää kuluttajaa palauttamaan viallisen tuotteen ja tuotetta ei palauteta Abloy Oy:lle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun uusi tuote on vastaanotettu, Abloy Oy:lla on oikeus laskuttaa uusi tuote kokonaisuudessaan. Tuote katsotaan vastaanotetuksi kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun Abloy Oy lähetti tuotteen.

Takuukorjauksiin sovelletaan lisäksi Abloyn takuuehtoja kuluttajille.

Jos kuluttajan ja Abloyn välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tutustu henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteellamme.