Ota yhteyttä

Tarjouspyyntöjen osalta ota yhteys lähimpään ABLOY-valtuutettuun lukkoliikkeeseen, jotka löydät täältä.

Myynnin yhteystiedot:

Pääkaupunkiseutu Länsi-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi 

Jos kuluttajan ja Abloyn välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).