Veetööstuse tegevuse kindlustamine ja optimeerimine

Puhta vee tootmine ja selle käitlemine on tehnoloogiliselt keerukas protsess mis nõuab kõrgendatud turvalisust igas selle faasis. Oht võib tulla nii inimeste hooletust käitumisest kui tahtlikust kahju tekitamisest - vandalism, vargused, terrorism. Abloy lisab kindlustunnet ja usaldust vee-ettevõtluses, kasutades patenteeritud kõrge turvalisusega lahendusi koos läbipääsuhalduse ja integreeritud haldustarkvaraga.

For Trust in Water

Abloy lisab usaldust veetööstuse kõikides aspektides - tarbimine, puhastamine ja jaotamine.

Piiratud juurdepääs olulistele veetöötlusprotsessidele

ABLOY lai tootevalik tagab kontrollitud juurdepääsu  alates hoone ustest kuni välisperimeetri läbipääsupunktideni. Selleks, et valed isikud ei pääseks lukustatud alale, ühendab PROTEC2 CLIQ juhtmevaba läbipääsuhalduse lahendus kõik võtmed ja lukud ühte süsteemi, tagades maksimaalse turvalisuse igas olukorras.  Läbipääsuõigusi saab hallata eemalt ja elektroonilisi võtmeid saab programmeerida töötamiseks konkreetses ajavahemikus. Kasutajalogi registreeritakse iga kord võtme sisestamisel lukusüdamikku mis võimaldab jälgida kõikide lukkude avamisi ruumides.

Parem ülevaade veejaotuse turvalisusest

Kuna veejaotuse infrastruktuur on geograafiliselt laia levikuga ja selle kõikide osade mehitatud järelvalve ei ole tihtipeale otstarbekas, tõuseb riskitase protsessi erinevates faasides. Nutika lukusüsteemi kasutajalogi võimaldab kiirelt kontrollida kes ja millal on pääsenud objektile teatud piirkonnas. Iga kasutaja saab hõlpsasti värskendada oma CLIQ CONNECT võtme läbipääsuõiguseid nutitelefoni kaudu. Kaotatud või varastatud võti ei ole ka enam probleemiks - kaughaldusega on võimalik iga elektrooniline võti kiirelt blokeerida ilma, et oleks vajalik lukusüdamike vahetada.