Jätkusuutlik innovatsioon

Klientide nõudlus jätkusuutlike toote järgi kasvab. ABLOY huvi on kindlustada ettevõtte edasine võimekus läbi jätkusuutliku innovatsiooni, sest uuendamine on edasise kasvu alus.

Uuenduslikkus on ABLOY ja ASSA ABLOY ajaloo ja tänapäeva  lahutamatu osa. Alates 2005. aastast on ettevõte suurendanud investeeringuid uurimus-ja arendustegevustesse 130%. Tooteid arendavate inseneride arv on kasvanud 1400-ni.

Viimase kolme aasta jooksul turule toodud toodete müügikäive moodustab peaaegu 30% kogumüügikäibest, elektromehaaniliste toodete (sealhulgas sissepääsuautomaatika) müügi osakaal kontserni müügikäibes on aga alates 2000. aastast suurenenud 20%-lt 49%-ni.
Selle tulemusega kuulub ASSA ABLOY juba teist korda järjest Forbesi maailma saja kõige uuenduslikuma ettevõtte nimekirja, olles 2013. aastal 78. kohal ja 2014. aastal 93. kohal.
Kahekümneaastase kogemustega ASSA ABLOY püsib jätkuvalt turvatööstuse arendustegevuses liidripositsioonil ja toob turule säästvaid, ohutuid ja turvalisi lahendusi.

Säästvad tooted ja protsessid on oma ressursikasutuse poolest tõhusamad. Muutes säästvuse tooteuuendusprotsessi lahutamatuks osaks, vähendab ASSA ABLOY kulusid ja loob väärtust nii kontsernile kui ka klientidele.

Uudistoodete väljatöötamisel on oluline võimalikult suur
energiatõhusus. Meie eesmärk on töötada välja uued tootekontseptsioonid, mis lahendavad kliendi probleemi, loovad kliendi jaoks väärtust ning põhinevad säästvatel lahendustel ja protsessidel.

Mitmed algatused nagu Tulevikulabor, ASSA ABLOY uuenduste inkubaator, võimaldavad kõigil huvirühmadel omavahel suhelda, arutada ekspertidega turbesuundumusi ja mõjutada tootearendust.