Keskkonnakaitse programm

ABLOY annab endast parima, et ka järeltulevaid põlvkondi ootaks hea elukvaliteet ning panustab seega jätkusuutlikku arendamisse igas oma ettevõtmises.

Neli peamist keskkonnahoiu suunda on energia efektiivne kasutamine, mürgiste jäätmete vähendamine,  säästlik veekasutus ja kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine.

ABLOY lähtub oma tegemistest rahvusvaheliste kvaliteedistandardite ISO 9001 ja ISO 14 001 põhimõtetest ja reeglitest.