Allhange ja tarnijad

Riskivaldkondades hinnatakse kontserni tarnijaid säästvuse seisukohast. Tarnijatel, kes ei vasta kontserni nõuetele (see hõlmab miinimumnõudena ka ASSA ABLOY tegevusjuhendi järgimist), palutakse olukorda parandada, vastasel juhul lõpetatakse koostöö järk-järgult.

Tootmine

Kontserni toodete valmistamine peab olema ohutu ja minimaalse keskkonnamõjuga. Ohtlikud protsessid kõrvaldatakse järk-järgult kasutuselt ja asendatakse keskkonnahoidlike variantidega.

Turul kohalolek

ASSA ABLOY austab oma tegevusriikides ärieetikat reguleerivaid seadusi ja eeskirju ning nõuab kõigilt partneritelt sama.

Kliendid

ASSA ABLOY soovib tarnida kvaliteettooteid, mis vastavad kliendi vajadustele ja on pika kasutuseaga ning mille tootmisel on ressursikulu ja keskkonnamõju kogu olelusringi vältel minimaalne.