Jätkusuutlikkus

/global/scaled/2114x920x2x182x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-About_us-Abloy_sustainability_wind_power.jpg

Jätkusuutlikkus on ASSA ABLOY väärtusahela oluline lüli ning sellel on mõju ettevõtte tegevusele. Jätkusuutlikkuse põhimõttest lähtuvalt on korraldatud toodete arendus, keskkonnasõbralike tootmistehnoloogiate arendus ning ka töötajate areng.

ASSA ABLOY on alates 2005. aastast koostanud Globaalse Aruandlusalgatuse (Global Reporting Initiative) aasta säästvusaruandeid. Need võimaldavad kontsernil jälgida materjali tulemuslikkuse võtmenäitajaid, teha pidevalt uuendusi ning viia oma ökoloogiline jalajälg miinimumini kõikjal, kus see on võimalik.