Kvaliteet

Abloy Oy kvaliteedi- ja keskkonnakaitsesüsteemid tagavad kõikide tehases valmivate toodete kõrge kvaliteedi.

Turvalisuse ja töökindluse tagamiseks kõikvõimalikel juhtudel testime tooteid tavasituatsioonidest märksa nõudlikemates tingimustes kui standardid ette näevad.

Vastupidavus

Iga ABLOY toote vastupidavust ja töökindlust testitakse tootele iseloomulikes tingimustes standardtingimustest kõrgemate nõuete järgi. Näiteks on ABLOY võtmepesade mehhanism testide tulemuse põhjal töökorras ka pärast poolt miljonit avanemiskorda – see on viis korda enam kui nõutud standardites. Toote testimisi viiakse läbi nii ABLOY enda testlaborites kui ka ametlikes kontrollasutustes.

Vägivallakatse

Lisaks töökindlusele testitakse tooteid füüsiliste vägivallakatsete, näiteks saagimise, väänamise ja lõhkumise vastu.

Korrosioon

Korrosioonitest põhineb EN 12320 standardil, mille tingimused nõuavad näiteks tavapärase äädikhappe pihustustesti asemel soolalahuse pihustustestimist spetsiaalses testkapis.

Kvaliteedisertifikaat

Abloy Oy esimene kvaliteedisüsteemisertifikaat SFS-EN ISO 9001 on pärit 1989. aastast ning aastal 1990 pälvis ettevõte keskkonnakaitsesüsteemide sertifikaadi SFS-EN-ISO 14001.

Aastal 2009 täitis Abloy Oy töökeskkonna-, tervise- ja kvaliteedistandardi OHSAS 18001 nõudmised.