ASSA ABLOY Aperio

Aperio ir gudra tehnoloģija, kas ļauj bezvadu sistēmā savienot mehāniskās slēdzenes ar esošo pieejas kontroles sistēmu.

Ekonomiska pieejas kontroles sistēmas paplašināšanas iespējas, pievienojot jaunas durvis

  • Lēta papildus durvju integrēšana pieejas kontroles sistēmā
  • Aperio var kombinēt ar jaunu un esošo pieejas kontroles sistēmu
  • Viegli instalējama, neizmainot durvju struktūru
  • Atbalsta standarta RFID tehnoloģijas
  • Ar baterijām darbināmi Aperio cilindri un uzlikas ar RFID karšu lasītāju
  • Bezvadu komunikācija starp Aperio cilindriem, uzlikām un komunikāciju centriem
  • Aperio var atjaunot pieeju telpām tiešsaistē un reālā laikā

Aperio atklātā arhitektūra ļauj to ērti integrēt ar vairumu pieejas kontroles sistēmām ar RS485 vai Wiegand interfeisa palīdzību. Aperio cilindri vai aizkritņi var sazināties ar komunikāciju centru, kas ir tieši savienots ar sistēmu.

Pieejamās RFID tehnoloģijas:

Vienkārša integrācija – viegla uzstādīšana – finansiāls ietaupījums


Aperio ir ASSA ABLOY tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu mehānisko slēdzeņu savienojumu ar jaunu vai esošu pieejas kontroles sistēmu, neveicot durvju modifikāciju. Aperio centrālais elements ir īsas distance bezvadu komunikāciju protokols, kas veidots, lai savienotu tiešsaistes elektronisko pieejas kontroles sistēmu ar Aperio darbināmu elektronisko cilindru vai uzliku.

ASSA ABLOY Aperio Produkcijas klāsts

Komunikāciju centrs

Komunikāciju centrs ir saite starp Aperio slēdzenēm un esošo pieejas kontroles sistēmu. Piemēŗota iekšdurvīm, ērta hallēm ar vairākiem pieejas gaiteņiem. AH30 1-līdz-8 Aperio komunikāciju centrs atbalsta līdz 8 Aperio ierīču bezvadu savienojumu vienā ce...

L100 augstas drošības klases slēdzene

Aperio L100 slēdzene ir elektroniski kontrolējama bezvadu ierīce, kas ne tikai nodrošina augstākos fiziskās aizsardzības parametrus, bet arī pārraida izprotamu informāciju pieejas kontroles sistēmai par durvju statusu. Pieejami – Eiroprofila, Skandināvu...

Uzlikas

Smalkas, klasiska dizaina ar bateriju darbināmas elektroniskās uzlikas ar RFID-Lasītāju. Tās var lietot visām komerctelpu durvīm ar mehāniskajām slēdzenēm.

C100 cilindri ar aizgriezni

Viegli pielāgojami, ar baterijām darbināmi elektroniskie cilindri ar RFID lasītajiem.

Pilnstikla durvju risinājumi

Arhitektoniski stikla risinājumi ar Aperio uzlikām. Mūsdienu sapulču telpu un biroju pilnstikla durvis tagad var aprīkot ar bezvadu pieejas kontroles ierīcēm, nebojājot izskatu.

Bezsaiste

Kopā ar tiešsaistes lasītājiem/durvīm ir iespējams uzstādīt papildus durvis ar Aperio Bezsaistes ierīcēm – visas pieejas tiesības tiek reģistrētas RFID mandātos, izmantojot pieejas kontroles sistēmu.

iCLASS
- MIFARE CLASSIC
- MIFARE DESFire
- MIFARE PLUS
- Zemas frekvences (HID PROX, EM410x)